Aanmelden vrienden

terug

Persoonlijke gegevens


Adresgegevens

Ik machtig de Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta om het aangegeven bedrag tot wederopzegging af te schrijven van:

Uw Vriendschap wordt elk jaar automatisch verlengd. U kunt tussentijds opzeggen via vrienden@sinfonietta.nl of bel + 31 (0)20 52 70 770

Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 
deel deze pagina