Organisatie

Staf

Joost Westerveld zakelijk leider
joostwesterveld @ sinfonietta.nl

Willem de Bordes artistiek coördinator en programmeur
willemdebordes @ sinfonietta.nl

Stijn Verstraete productieleider
stijnverstraete @ sinfonietta.nl

Ming Khouw officemanagement
mingfongkhouw @ sinfonietta.nl

Joseline de Koning fondsenwerving en relatiebeheer
joselinedekoning @ sinfonietta.nl

Chris Meeuwissen marketing
chrismeeuwissen @ sinfonietta.nl

Noortje Zanen publiciteit
noortjezanen @ sinfonietta.nl

Annemiek de Bruin bibliothecaris
bibliotheek @ sinfonietta.nl

Gerard Boltje boekhouder

Chris Dessing vrijwilligerBestuur

Gert-Jan Kramer voorzitter
Astrid Helstone secretaris
Mariëtte Doornekamp penningmeester
Leni Boeren lid
Ernst Veen lid
Joris Vos lid
Hans Langeveld lid


Bestuur Vrienden

Hans Langeveld voorzitter
Marlies Vehmeijer secretaris
Johan Halverhout penningmeester