Organisatie

Staf

Joost Westerveld zakelijk leider
joostwesterveld @ sinfonietta.nl

Willem de Bordes artistiek coördinator en programmeur
willemdebordes @ sinfonietta.nl

Chris Meeuwissen marketing
chrismeeuwissen @ sinfonietta.nl

Noortje Zanen publiciteit
noortjezanen @ sinfonietta.nl

Joseline de Koning manager fondsenwerving
joselinedekoning @ sinfonietta.nl

Willemijn de Graaff medewerker relatiebeheer
willemijndegraaff @ sinfonietta.nl

Jantine Postma productieleider
jantinepostma @ sinfonietta.nl

Marieke de Groot officemanager
mariekedegroot @ sinfonietta.nl

Annemiek de Bruin bibliothecaris
bibliotheek @ sinfonietta.nl

Gerard Boltje boekhouder

Chris Dessing vrijwilligerBestuur

Gert-Jan Kramer voorzitter
Astrid Helstone secretaris
Mariëtte Doornekamp penningmeester
Leni Boeren lid
Ernst Veen lid
Joris Vos lid
Hans Langeveld lid


Bestuur Vrienden

Hans Langeveld voorzitter
Marlies Vehmeijer secretaris
Johan Halverhout penningmeester