Schenken

Uw eenmalige of periodieke schenking, uw fonds op naam of nalatenschap is voor Amsterdam Sinfonietta van niet te onderschatten betekenis. Maar ook de kleinste gift is welkom. En noodzakelijk – om de toekomst van het orkest te waarborgen, de hoge kwaliteit te kunnen behouden, innovatief te blijven en essentiële educatieprojecten voort te kunnen zetten.

Amsterdam Sinfonietta is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw schenking is daarom fiscaal aftrekbaar.

Eenmalige donaties

U schenkt één keer een bedrag en wij zijn u voor altijd erkentelijk. En u beleeft er zelf ook plezier aan omdat al het geld dat wij ontvangen ten goede komt aan de kwaliteit van ons orkest. Voor eenmalige donaties geldt dat deze aftrekbaar zijn als het totaal aan gedane giften aan erkende goede doelen in een jaar het drempelbedrag overstijgt. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, met een minimum van 60,-. Wat u meer schenkt mag u aftrekken. Het maximale aftrekbedrag is 10% van uw drempelinkomen (het aftrekplafond). Het plafond mag worden verhoogd met een extra aftrek van 25% over de gift aan culturele instellingen door de Geefwet. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, min uw persoonsgebonden aftrek. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.

Wilt u een eenmalige donatie doen? Dan kunt u uw gift overmaken naar Stichting Amsterdam Sinfonietta op IBAN NL24 ABNA 0619 7429 25 onder vermelding van eenmalige donatie. Bij voorbaat veel dank voor uw bijdrage!


Periodieke schenkingen

Wilt u Amsterdam Sinfonietta structureel steunen? Als u uw schenking toezegt voor tenminste vijf aaneengesloten jaren en in een onderhandse akte (zonder tussenkomst van een notaris) vastlegt, is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Hoe werkt periodiek schenken?

  • voorwaarde is dat u tenminste vijf jaar achtereen eenzelfde bedrag schenkt
  • minimumbedrag van de jaarlijkse schenking is € 90
  • deze periodieke schenking wordt vastgelegd in een onderhandse akte, een schriftelijke overeenkomst tussen u en Amsterdam Sinfonietta (zonder tussenkomst van een notaris)
  • bij overlijden stopt de periodieke schenking automatisch


De Geefwet
De Geefwet biedt een extra stimulans bij de aftrek inkomstenbelasting m.b.t. giften aan Culturele ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Amsterdam Sinfonietta heeft deze status, waarbij een vermenigvuldigingsfactor (multiplier) wordt gehanteerd van 1,25. Deze multiplier van 125% geldt voor giften tot 5.000,- per jaar. Schenkt u meer dan 5.000,- per jaar, dan kunt u het resterende bedrag voor het reguliere percentage (100%) aftrekken van de inkomstenbelasting.

Bereken uw belastingvoordeel met de Amsterdam Sinfonietta rekenmodule.


Onderhandse akte
Tegenwoordig is voor een periodieke schenking niet langer een notariële akte vereist, maar volstaat een onderhandse akte. Amsterdam Sinfonietta gebruikt hiervoor het model van de Belastingdienst. Wilt u uw gift voor vijf jaar toezeggen en genieten van fiscaal voordeel, vul dan onderstaande formulieren (online) in en stuur deze ongefrankeerd op aan: Amsterdam Sinfonietta, Antwoordnummer 47334, 1070 WC Amsterdam. Na registratie sturen wij u één exemplaar van de akte retour voor uw belastingadministratie. Wij kunnen u de formulieren ook toesturen.

Vrienden - Overeenkomst periodieke gift
Vrienden - Betalingsvolmacht periodieke gift

Club van 100 - Overeenkomst periodieke gift
Club van 100 - Betalingsvolmacht periodieke gift

Als u overweegt ons als Bondgenoot, Begunstiger, Weldoener of lid van de Club van 100 periodiek te steunen, verwijzen wij u graag naar de Vrienden-pagina of Club van 100-pagina voor het invullen van het online aanmeldingsformulier.

Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.


Fonds op naam

Overweegt u een omvangrijke schenking met een persoonlijke invulling? Dan is een fonds op naam wellicht de aangewezen weg. Een fonds op naam is een schenking met een gerichte opdracht. U bepaalt zelf de doelstelling van uw fonds. Zo kunt u een fonds oprichten ten behoeve van onze aanvoerders. Of u kiest voor het ondersteunen van onze educatieve projecten met uw “Educatiefonds”. Maar u kunt ook structureel bijdragen aan internationale tournees of nieuwe compositieopdrachten. Hieronder leest u er meer over. Uiteraard bespreken we ook graag persoonlijk met u de vele mogelijkheden en op welke wijze u betrokken wilt zijn.

U bepaalt zelf de naam van uw fonds. Dit kan uw eigen naam zijn of een naam die verwijst naar het doel. Een fonds als cadeau voor of ter nagedachtenis aan een dierbare behoort ook tot de mogelijkheden. U kunt het fonds oprichten tijdens uw leven of na overlijden, door het fonds in uw testament op te nemen.

Een fonds op naam bouwt u op in tenminste vijf jaar, door jaarlijks minimaal 10.000,- in te leggen, of in één keer het hele bedrag. In beide gevallen ontvangt u aanzienlijk belastingvoordeel. Amsterdam Sinfonietta draagt er zorg voor dat het geld wordt besteed aan uw specifieke doel en zorgt voor het administratieve gedeelte, inclusief de afhandeling door de notaris.


Met uw eigen fonds op naam heeft u de mogelijkheid bij te dragen aan en betrokken te raken bij een specifiek doel:


Kwaliteit
Amsterdam Sinfonietta behoort tot de wereldtop als het gaat om strijkorkesten. Grote, internationaal vermaarde solisten werken graag met ons samen. De kwaliteit van het orkest wordt bepaald door het hoge niveau van onze musici, die vaak uit het buitenland komen voor repetities en concerten.


Internationale tournees
Amsterdam Sinfonietta ontvangt regelmatig uitnodigingen van prestigieuze podia, overal ter wereld. Naast de jaarlijkse tournees door Europa naar steden zoals Berlijn en Wenen, worden er concertreizen georganiseerd naar onder meer Azië en Zuid-Amerika.


Innovatie
Amsterdam Sinfonietta brengt graag grensoverschrijdende programma’s. Om als orkest nieuwe en bijzondere werken te spelen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de hedendaagse muziek, kent Amsterdam Sinfonietta een rijke traditie van het verstrekken van compositieopdrachten. Dat doen we in samenwerking met buitenlandse orkesten en zalen, waardoor deze composities niet alleen ons publiek, maar mensen over de hele wereld bereiken.


Educatie & talentontwikkeling
Amsterdam Sinfonietta bereikt met zestig uitverkochte KleuterSinfonietta-voorstellingen per jaar, in Amsterdam en door het hele land, vele duizenden kleuters. Daarnaast spelen onze musici een toonaangevende rol in de muzieklessen op basisscholen. Op de Sinfonietta Strijkersdagen creëren we door middel van workshops en showcases ons publiek van morgen en misschien wel nieuwe sterren. Ook begeleiden we masterstudenten van het Conservatorium van Amsterdam door hen op te nemen in het ensemble en deelgenoot te maken van onze unieke werkwijze zonder dirigent.


We bespreken graag de bestemming van uw gift met u en de wijze waarop u betrokken wilt zijn bij het geefdoel van uw keuze.


Nalatenschap

De toekomst van Amsterdam Sinfonietta zeker stellen, datgene waar Amsterdam Sinfonietta voor staat in stand houden: de heel eigen klank, de uitmuntende aanvoerders, het solistenniveau van de musici, de passie en dynamiek, innovatieve composities, internationale tournees met grote solisten en ontwapenende educatieve projecten. En dat doorgeven aan volgende generaties. Door Amsterdam Sinfonietta op te nemen in uw testament draagt u daaraan bij. U kunt daarbij kiezen tussen een legaat en een erfstelling.

Legaat
U kunt Amsterdam Sinfonietta opnemen in uw testament in de vorm van een legaat, waarbij u vastlegt dat Amsterdam Sinfonietta een bepaald bedrag of een onroerend goed ontvangt.

(Mede-)erfgenaam
U kunt Amsterdam Sinfonietta ook benoemen tot (mede-)erfgenaam. Dat betekent dat u Amsterdam Sinfonietta, samen met eventuele andere erfgenamen, recht geeft op uw gehele nalatenschap. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in uw testament verdeeld onder de verschillende erfgenamen.

Vrijstelling successierecht

Amsterdam Sinfonietta is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vrijgesteld van successierecht. Uw schenking komt dus geheel ten goede aan het orkest. Het is dan ook profijtelijk om uw bijdrage aan de toekomst van Amsterdam Sinfonietta nu reeds vast te leggen. Mocht u uw ideeën met ons willen delen, of in samenspraak verder willen formuleren, neemt u dan contact met ons op.


Vragen?

Wij vertellen u graag meer over de verschillende vormen van schenken. U kunt hiervoor contact opnemen met Joseline de Koning, manager fondsenwerving: joselinedekoning@sinfonietta.nl of +31 (0)20 52 70 770.

zie ook 
Deel deze pagina
     

Wat zijn de voordelen van series?

  • ruime seriekorting
  • 10% extra Vriendenkorting
 

Amsterdam Sinfonietta maakt gebruik van Cookies ter verbetering van onze website. Maakt u verder gebruik van onze website dan gaat u hiermee akkoord.
Meer informatie

Ok